fbpx

Rauhallinen luokka.
Huippu opetus.
Onnellinen oppilas.

Peliteknologiaa hyödyntävä ohjelmisto toiminnanohjaustaitojen kartoittamiseen

Peili Vision on vuonna 2015 perustettu oululainen ohjelmistoyritys, joka kehittää peliteknologiaa hyödyntäviä neurologisen toiminnan arviointityökaluja perheiden, koulujen ja terveydenhuollon tarpeisiin. Teemme tiivistä ja kansainvälistä yhteistyötä alan huippuyliopistojen kanssa. Meille tuotekehityksen lähtökohta on tutkittu ja vertaisarvioitu tieto.

VARHAINEN TUNNISTAMINEN

Toiminnanohjauksen haasteilla tarkoitetaan ihmisen heikentynyttä kykyä suunnitella, ylläpitää ja säädellä omaa toimintaansa. Toiminnanohjauksen haasteet ilmenevät yksilöillä eri tavoin, ja osa haasteista on selkeämmin havaittavissa kuin toiset. Kehittämämme ohjelmisto antaa objektiivista tietoa toiminnanohjaustaidoista ja tarjoaa ratkaisun piilevienkin haasteiden varhaiseen tunnistamiseen.

YKSILÖLLINEN TUKI

Neuropsykiatriset häiriöt, kuten ADHD, kulkevat usein käsi kädessä toiminnanohjauksen haasteiden kanssa. Toiminnanohjauksen haasteiden vaikeusaste kuitenkin vaihtelee, eikä kaikkien haasteiden taustalla ole diagnoosia vaativia häiriötä. Ohjelmistomme tuottama data auttaa tunnistamaan toiminnanohjauksen haasteiden alustavaa vaikeusastetta ja kohdentamaan yksilölle juuri hänen tarvitsemansa tuen.

PAREMPI TULEVAISUUS

Toiminnanohjaustaitoja tarvitaan jokapäiväisessä elämässä, ja ne ovat keskeisiä erityisesti itsenäistä toimintaa vaativissa tilanteissa. Toiminnanohjauksen haasteet heijastuvat niin koulunkäyntiin ja oppimiseen kuin työelämään ja sosiaalisiin suhteisiin. Haasteiden varhaisella tunnistamisella ja oikeanlaisella avulla on merkittävä vaikutus ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvointiin.

HAETAAN TUTKITTAVIA KLIINISEEN LAITETUTKIMUKSEEN EDISTÄMÄÄN ADHD-OIREIDEN TUNNISTAMISTA
LUE LISÄÄ
Opettaja
"Pidin erityisesti tavastanne kohdata lapset. Lisäksi palautteenantohetki oli todella selkeä ja informatiivinen."
Rehtori
"Projektista jäi positiivinen fiilis ja toiminta oli ammattimaista. Myös lapset tykkäsivät testistä ja olisivat halunneet pelata vielä lisää."
Koulu
"Kartoituksen tekeminen oli koulun näkökulmasta vaivatonta ja nopeaa."