fbpx

TIETOA ARVO‐TUTKIMUKSESTA

Etsimme 8–13‐vuotiaita poikia kliiniseen laitetutkimukseen. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida ARVO-nimisen lääketieteellisen selainpohjaisen tietokoneohjelmiston toimivuutta ja turvallisuutta 8–13‐vuotiailla lapsilla aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön (ADHD) liittyvien oireiden tunnistamisessa. ARVO on kodinomaisia tehtäviä sisältävä pelillinen ohjelmisto.

ADHD on toimintakykyä heikentävä kehityksellinen häiriö, jonka tyypillisiä oireita ovat keskittymisvaikeudet, lyhytjännitteisyys, levottomuus ja ylivilkkaus.

KUKA VOI OSALLISTUA TÄHÄN TUTKIMUKSEEN?

Tutkimukseen voivat osallistua 8–13‐vuotiaat lapset, jotka ovat tyypillisesti kehittyviä tai joilla on diagnosoitu ADHD. Nyt tutkimusvuorossa ovat tyypillisesti kehittyneet 8–13-vuotiaat pojat, joilla ei ole ADHD-diagnoosia tai epäilyä diagnoosista.

Lapsenne osallistuminen tähän tutkimukseen on täysin vapaaehtoista.

Osallistujille annetaan lahjakortti.

MITÄ TUTKIMUKSEN AIKANA TAPAHTUU?

Tutkimus sisältää kaksi tutkimuskäyntiä ns. ensikäynnin ja testikäynnin. Ensikäynti voidaan toteuttaa joko etänä tai paikan päällä tutkimuskeskuksessa (ProNeuron Leppävaara tai Pasila). Ensikäynnille lapsi osallistuu yhdessä huoltajan kanssa. Käynnin kesto on noin 20 min ja sillä varmistetaan lapsen soveltuvuus tutkimukseen. Toinen käynti on varsinainen testikäynti, jonka kokonaiskesto on noin 1,5 tuntia. Testikäynti toteutetaan ProNeuron Leppävaaran tai Pasilan toimipisteellä tai muussa siihen sopivassa tilassa esimerkiksi koulupäivän aikana tai sen jälkeen. Testikäynnin ajan lapsi on tutkimushenkilökunnan valvonnassa. Tutkimus ei tuota henkilökohtaisia tuloksia ja tulosten tulkintaa.

MIKSI KLIININEN TUTKIMUS ON TÄRKEÄÄ?

Osallistumalla tähän tutkimukseen autatte tutkijoita varmistamaan ARVO‐ohjelmiston käyttökelpoisuuden lasten ADHD‐oireiden tunnistamisessa. Autatte näin arvioimaan uutta menetelmää ADHD‐oireiden tunnistamiseksi tulevaisuudessa.

KUKA TUTKIMUKSEN TOTEUTTAA?

ARVO‐tutkimuksen toteuttavat yhdessä Peili Vision Oy ja lääkärikeskus ProNeuron Oy. Johtavana tutkijana toimi Dos. Sami Leppämäki LT, psykiatrian erikoislääkäri.

Mikäli olette kiinnostuneita saamaan lisätietoja tutkimuksesta, toivomme teidän ottavan yhteyttä sähköpostilla arvo@proneuron.fi tai puhelimitse 045 788 45331