ARVO

Neuropsykiatrinen arviointi dataan perustuen

ARVO

Yhdessä yliopistotutkijoiden kanssa kehittämämme ratkaisu tukee kouluja ja terveydenhuoltoa erilaisten toiminnanohjauksen ongelmien arvioinnissa. Sovellus auttaa purkamaan ja priorisoimaan hoitojonoja ennakoivasti.

Ongelma

  • Rajalliset resurssit
  • Ongelmiin ei puututa ajoissa

Ratkaisu

  • Reaktiivisesta ennakoivaan toimintaan
  • Tutkimukseen perustuva menetelmä
  • Data päätöksenteon tueksi

Hyödyt

  • Objektiivinen mittaristo
  • Data yhtenäistää kommunikaatiota eri tahojen välillä
  • Nopeampi reagointi ja tukitoimien kohdistaminen

Menetelmä – miten ratkaisu käytännössä toimii

Erikoissairaanhoito

Testissä potilas suorittaa arkiaskareita todelliselta tuntuvassa kotiympäristössä virtuaalitodellisuudessa.

Potilaan suoriutumista valvotaan ja pelissä etenemistä voidaan seurata tabletilta.

Testitulokset analysoidaan tulkintaohjeen avulla ja tulokset on helppo liittää osaksi lausuntoa tai hoitokertomusta.

Koulut

Kouluissa testaus organisoidaan yhteistyössä koulun ja kouluterveydenhuollon kanssa.

Oppilas tekee 20 minuutin pituisen testin, jossa hän suorittaa arkiaskareita todelliselta tuntuvassa kotiympäristössä virtuaalitodellisuudessa. Oppilaan suoriutumista valvotaan ja pelissä etenemistä voidaan seurata tabletilta.

Testitulokset analysoidaan ja käydään läpi koulussa moniammatillisessa työryhmässä.

Testitulosten avulla mahdollistetaan esimerkiksi nopeampi jatkohoitoon ohjautuminen ja yksilöllisten tukitoimenpiteiden kohdentaminen niitä tarvitseville oppilaille.