Vinkkejä oppilaiden toiminnanohjauksen tukemiseen

Oppilaan toiminnanohjaus, eli kyky itseohjautuvaan ja organisoituun tekemiseen on koulumenestyksen edellytys. Koulutehtävät, läksyt, ja luokkatovereiden kanssa leikkiminenkin vaativat kaikki lapsen kykyä tehdä asioita hallitusti ja seurata ennalta määrättyjä askelmerkkejä.

Monelle oppilaalle oma toiminnanohjaus on helppoa ja luontevaa. Mutta varsinkin ala-asteikäisillä on yleistä, että jokapäiväiset askareet eivät suju toivotulla tavalla.

Lapsi, joka kokee haasteita toiminnanohjauksen kanssa, voi helposti jäädä koulunkäynnissä jälkeen. Siksi on tärkeää pystyä tunnistamaan lapsen kyky toiminnanohjaukseen, sekä tukea häntä parhaalla mahdollisella tavalla positiivisen oppimiskokemuksen takaamiseksi.

Keräsimme tähän viisi toimivaa keinoa koululaisten toiminnanohjauksen tukemiseen. Vinkit ovat käytännönläheisiä ja perustuvat alan ammattilaisten vinkkeihin.

1. Apuvälineet ja työkalut koulutehtävien suorittamiseen

Toiminnanohjauksen haasteet kulkevat käsi kädessä keskittymisvaikeuksien kanssa. Koulutehtäviin paneutuminen voi muodostua liian haasteelliseksi, jolloin oppilaan huomio herpaantuu muihin asioihin. 

Voimme auttaa lasta tarjoamalla hänelle työkaluja opiskelun tueksi. Lukemiseen voi kokeilla esimerkiksi viivoitinta, jolloin oikealla rivillä pysyminen helpottuu. Lisäksi lapselle voi antaa tarroja, joita kiinnittää oppikirjaan merkkaamaan tehtävän kannalta oleellisia kohtia. 

Varsinkin ylivilkkaiden oppilaiden kohdalla toiminnanohjausta auttaa myös näpräykseen tarkoitettu väline, kuten kuminauha tai sinitarra, jolla leikkiä tehtävän lomassa. On myös tärkeää välttää turhaan kieltämästä lasta liikkumasta, sillä esimerkiksi jalkojen liike voi auttaa tehtävissä keskittymistä.

2. Ympäristön häiriötekijöiden vähentäminen

Monelle lapselle ärsykkeet ympäristössä voivat vaikeuttaa toiminnanohjausta ja keskittymistä. Liian värikäs ympäristö saattaa viedä huomion koulutehtävistä. Ja ylimääräisten tavaroiden pitäminen kaapissa ja poissa näkyvistä voi myös tuoda tarvittua rauhaa luokkaan, jossa lapsilla on vaikeampi keskittyä.

Jos oppilailla tuppaa olemaan sekainen työpiste, voi heille myös tarjota lokeron pulpetille ylimääräisiä tavaroita varten. Lapsia voi myös kannustaa pitämään työpiste siistinä rutinoimalla siivoaminen osaksi oppituntia tai tehtävänantoa.

3. Tehtävien jäsentely ja selkeiden tavoitteiden asettaminen

Toiminnanohjausta helpottaa myös tehtävien kulun selkeä strukturointi. Työvaiheiden jäsentely ja selkeiden tavoitteiden asettaminen tuo selkeyttä työskentelyyn ja auttaa oppilaita keskittymään. On hyvä mainita myös miksi tehtävä ja sen eri vaiheet ovat tärkeitä suorittaa toivotulla tavalla.

Tehtävien vaiheet kannattaa myös kirjata esimerkiksi taululle selkeyttämään tekemistä. Oppilaita voi myös pyytää merkitsemään työt ja läksyt omaan erilliseen tehtävä- tai läksyvihkoon. Tehtävän kulun aikana lapsia kannattaa muistuttaa siirtymätilanteista työvaiheiden välillä.

4. Positiivinen palaute

Toiminnanohjauksen taso on yhteydessä oppilaan motivaatioon tehdä koulutehtäviä. Positiivisella palautteella voimme vaikuttaa lapsen opiskeluintoon ja siten kykyyn keskittyä. Oppilas, joka uskoo omiin kykyihinsä, kykenee panostamaan tehtäviin ja pysyy motivoituneena.

Negatiivista palautetta kannattaa antaa harkiten. Toiminnanohjauksen haasteista kärsivän lapsen stressin taso voi olla valmiiksi korkealla tehtävien takia. Epäonnistumisista huomauttaminen ei auta lasta keskittymään paremmin. Siksi on hyvä antaa palaute positiivisella asenteella, sekä mahdollisimman selkeästi ja strukturoidusti.

5. Keskustelu vanhempien ja kollegoiden kanssa

Jos toiminnanohjauksen haasteet hankaloittavat koulunkäyntiä, kannattaa myös aktiivisesti keskustella oppilaiden vanhempien, sekä opettajakollegoiden kanssa. Näin voidaan arvioida tukitoimien tarvetta ja seurata niiden vaikutusta. Myös oppilaiden kanssa kannattaa keskustella, ja kysyä minkä apukeinojen he kokevat auttavan parhaiten.

Lapsen kokonaistilanteen ymmärtäminen auttaa oikeiden tukitoimien valitsemisessa. Selvittämällä, minkä tyyppiset asiat vaikeuttavat toiminnanohjausta koulussa ja kotona auttaa luomaan parhaan mahdollisen oppimiskokemuksen lapselle.

Tuen tarpeen arviointi

Oppilaan toiminnanohjauksen haasteet saattavat usein olla vaikeasti havaittavia, eivätkä aina kulje käsi kädessä esimerkiksi ylivilkkauden kanssa. Olemme luoneet oppaan toiminnanohjauksen haasteiden havaitsemiseen koulussa – pääset lataamaan sen tästä!

Peili Vision on Suomalainen yritys, joka kehittää työkaluja muun muassa koululaisten toiminnanohjauksen taitojen kartoittamiseen. Voit lukea lisää NÄKY-palvelusta täältä.