Viimeisen kolmen kuukauden aikana Santamäen koululla, Kempeleessä, ollaan keskitytty ADHD-oireiden arviointiin. Koululaiset ovat päässeet kokeilemaan Peili Visionin kehittämää NÄKY-palvelua, joka simuloi arkielämän tilanteita ja arvioi käyttäjän toiminnanohjauksen tasoa.

Tällä hetkellä toiminnanohjauksen ongelmien arviointi perustuu opettajien pedagogiseen asiantuntevuuteen, mutta huomaamattomammat oireet jäävät täydessä luokassa helposti muun toiminnan lomassa piiloon. Koulu toivoo VR-sovelluksen tuovan tähän lisäapua.

Santamäen koulun rehtori, Pentti Rautakoski kommentoi asiaa ja sanoo, että projekti on ollut merkittävä askel kohti parempaa toiminnanohjauksen ongelmien huomioimista.

“Mahdolliset ongelmat oppimisen suhteen on tärkeä tunnistaa jokaisen oppilaan kohdalla aikaisessa vaiheessa – näin kukaan porukasta ei jää turhaan katveeseen,” sanoo Rautakoski.

Tasavertaisen oppimisen mahdollistaminen

6-8 % lapsista, eli noin yhdellä oppilaalla luokkahuonetta kohden, on ADHD:n oireita ja siihen liittyviä ongelmia toiminnanohjauksen kanssa.

“ADHD-oireinen lapsi kokee ongelmia erityisesti keskittymisen, kuuntelemisen, ja aloitteellisuuden kanssa. Tämä hankaloittaa koulutehtävien suorittamista ja voi vaikuttaa negatiivisesti oppilaan itsetuntoon,” sanoo Rautakoski.

Toiminnanohjauksen ongelmat tulisi huomioida mahdollisimman aikaisin. Vaikutukset nimittäin kasaantuvat koulun edetessä, kun työskentely muuttuu itsenäisemmäksi ja koulutehtävät haasteellisimmiksi.

“Haluamme varmistaa, että kaikilla oppilailla on samat eväät koulumenestykseen. Kenenkään ei tule tuntea turhaa riittämättömyyden tunnetta koulussa, tai epävarmuutta omiin kykyihinsä edistyä tehtävissä yhdessä luokkatovereiden kanssa.”

Koulun resurssit rajoittavat

Lisätukea tarvitsevat oppilaat otetaan aina huomioon opetusta suunniteltaessa. Opettajat keskustelevat vanhempien kanssa ja arvioivat tuen tarpeen. Tavanomaisia toimia ovat rauhallisempi oppimisen ympäristö ja pienemmät työryhmät. 

“Toiminnanohjauksen ongelmien havaitseminen on keskeinen osa opettajien pedagogista koulutusta. Kun ongelmat havaitaan, teemme tarvittavat järjestelyt taataksemme laadukkaan oppimisen,” sanoo Rautakoski.

ADHD-oireet saattavat kuitenkin jäädä pimentoon luokkahuoneen hälinässä. Oppimisen ongelmat eivät välttämättä näy selkeästi jokapäiväisessä arjessa, ja suuren oppilasmäärän myötä niiden havaitseminen muuttuu entistä haasteellisemmaksi.

“Oppilaan kykyjen ja mahdollisen ADHD:n arvioinnissa ei voi turvautua vain perinteisiin ylivilkkauden ja impulsiivisuuden piirteisiin. Ongelmat saattava ilmetä myös porukasta vetäytymisellä ja luovuttamalla koulutehtävissä kokonaan. Huolena on, että osa apua kaipaavista oppilaista jää koulun tarjoamien tukitoimien ulkopuolelle.”

NÄKY: uudenlainen tapa toiminnanohjauksen arviointiin

Santamäen koulu on pilotoinut NÄKY-palvelua yhteistyössä Peili Visionin kanssa. VR-työkalun käyttöä on kokeiltu aikaisemmin lupaavin tuloksin Aalto yliopistolla. Tällä kertaa sovellusta pääsivät käyttämään 9, 10, ja 11 vuotiaat oppilaat Santamäellä.

“Tämä on ensimmäinen kokeilumme digitaalisen työkalun kanssa toiminnanohjauksen tason arvioinnissa. Jos tähänastiset tulokset pitävät, näen palvelua käytettävän vastaisuudessa apuna koulun jokapäiväisessä päätöksenteossa,” sanoo Rautakoski.

Myös lapset ovat nauttineet kokeilujaksosta Peili Visionin kanssa. Virtuaalinen todellisuus on heille tuttua pelimaailmasta, ja teknologiaa oli jännittävää kokeilla kouluympäristössä.

“VR-sovellus on helppokäyttöinen ja kokeilujakso on sujunut kaikin puolin hyvin. Projekti on edennyt ammattimaisesti ja hyvässä kumppanuuden hengessä Peili Visionin kanssa,” sanoo Rautakoski.

Blogin on kirjoittanut Felix Erkinheimo.

Kaipaatko lisätietoa tarkkaamattomuuden ja toiminnanohjauksen haasteiden tunnistamisesta?

Oppilaan toiminnanohjauksen haasteet saattavat usein olla vaikeasti havaittavia, eivätkä aina kulje käsi kädessä esimerkiksi ylivilkkauden kanssa. Olemme luoneet oppaan toiminnanohjauksen haasteiden havaitsemiseen koulussa – pääset lataamaan sen tästä!