fbpx

Rakennuspalikoita huomiseen: Toiminnanohjauksen rooli lapsen menestyksen taustalla

Minni Hämäläinen, psykologi – Digisairaala , 19.3.2024

Blogiteksti on tuotettu yhteistyössä Digisairaalan kanssa.

Kun puhumme tulevaisuuden taidoista, usein keskitymme teknologian kehitykseen ja digitalisaation
vaikutuksiin. Mutta yksi tärkeimmistä, ja ehkäpä usein aliarvioitu, taito on toiminnanohjaus.
Toiminnanohjaus on kyky suunnitella, organisoida ja saavuttaa asetettuja tavoitteita – taito, joka
vaikuttaa merkittävästi lapsen kykyyn menestyä niin koulussa kuin sosiaalisissa suhteissakin.
Tässä artikkelissa tarkastellaan, miksi toiminnanohjauksen taidot ovat niin tärkeitä lapsen
tulevaisuuden menestykselle ja annetaan vinkkejä siitä, miten vanhemmat ja opettajat voivat
auttaa lapsiaan kehittämään näitä arvokkaita taitoja.

Miksi toiminnanohjauksen taidot ovat tärkeitä tulevaisuudessa?

Tulevaisuuden maailma vaatii jatkuvaa sopeutumista ja monimutkaisten tilanteiden hallintaa.
Toiminnanohjaus antaa lapselle välineet navigoida tämänkaltaisissa olosuhteissa. Se auttaa heitä
suunnittelemaan ja priorisoimaan tehtäviä, ratkaisemaan ongelmia tehokkaasti ja hallitsemaan
aikaansa – suhteessa sen hetkisiin voimavaroihinsa. Nämä taidot ovat korvaamattomia niin koulun
penkillä istuttaessa, työpaikalla toimiessa kuin ystävyyssuhteitakin luotaessa.

Kuinka toiminnanohjaus vaikuttaa lapsen tulevaisuuden menestykseen?

Toiminnanohjauksen taidot muodostavat perustan monille muille taidoille, kuten itsesäätelylle,
joustavuudelle ja itsenäisyydelle, jotka ovat keskeisiä menestyksen kulmakiviä. Lapsi, jolla on
vahva toiminnanohjaus, pystyy paremmin hallitsemaan stressiä, olemaan tehokas tiimityössä ja
tekemään tietoisia päätöksiä omassa elämässään. Nämä taidot eivät vain auta lasta saavuttamaan
akateemista menestystä, vaan myös rakentamaan vakaan pohjan menestyvälle ja tyydyttävälle
elämälle aikuisena.

Vanhempien ja opettajien rooli toiminnanohjauksen tukemisessa

1. Rakennetaan ympäristöä, joka kannustaa itsenäisyyteen: Anna lapselle tilaa tehdä
omia päätöksiään ja ottaa vastuuta omasta oppimisestaan. Ole kuitenkin tukena luomassa
rakenteita ja rutiineja, jotka auttavat lasta organisoimaan päiväänsä.

2. Kannustetaan ongelmanratkaisuun: Rohkaise lasta ratkaisemaan ongelmia
omatoimisesti ja kokeilemaan erilaisia strategioita. Opi virheistä ja korosta positiivista
kehitystä matkan varrella.

3. Tuetaan ajanhallinnassa: Opeta lapselle keinoja hallita aikaansa ja priorisoida tehtäviä.
Auta lasta hahmottamaan, miten paljon aikaa eri tehtäviin tulisi käyttää.

4. Vahvistetaan positiivista itsetuntoa: Korosta lapsen vahvuuksia ja saavutuksia. Rakenna
hänen itsetuntoaan ja rohkaise häntä uskomaan omiin kykyihinsä.

5. Opetetaan tunnetaitoja: Toiminnanohjaus ja keskittymiskyky häiriintyvät herkästi, joten
optimaalisen toiminnanohjauksen tukena itsetuntemus on tärkeä työkalu! Auta lasta
nimeämään ja käsittelemään tunteitaan sekä ilmaisemaan tarpeitaan.

Toiminnanohjauksen taidot eivät ole vain abstrakteja käsitteitä, vaan käytännön taitoja, joita
voidaan oppia ja kehittää ajan myötä. Vanhempien ja opettajien rooli on ratkaisevan tärkeä näiden
taitojen tukemisessa ja vahvistamisessa, ja yhteistyöllä voimme varmistaa, että jokaisella lapsella
on parhaat mahdollisuudet menestyä tulevaisuuden haasteissa.

 

Olemme julkaisseet maaliskuussa perheille kotikäyttöön suunnatun Maltti-pelin, joka auttaa tunnistamaan lapsen toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden haasteita. Lue lisää ja tilaa Maltti-peli täältä!

 

 

Jos lapsesi tilanne mietityttää ja kaipaat tukea ja apua sen ratkaisemiseksi, Digisairaala on rinnallasi tarjoten kattavaa ja välitöntä apua. Olipa kyse mieltäsi askarruttavista kysymyksistä, tiedon tarpeesta tai jatkotutkimuksista, olemme täällä auttamassa sinua löytämään tarvitsemasi tiedon, ohjauksen ja ratkaisut tilanteeseen.