KOTO

Teknologiasta apua neurologisen kuntoutuksen resurssipulaan.

Helppokäyttöiset harjoitukset neurologiseen kuntoutukseen

Innovatiivinen palvelu sisältää valmiita ja käyttäjäystävällisiä harjoituspaketteja, jotka auttavat kuntoutusalan ammattilaisia ja kuntoutujia sekä etänä että vastaanottokäynneillä.

Helppokäyttöiset harjoitukset palvelevat puheterapian, neuropsykologian ja toimintaterapian alojen terapeutteja ja kuntoutujia ja tarjoavat ratkaisuja sosiaali- ja terveysjärjestelmän haasteisiin.

VR-kuntoutuksen hyödyt

Kuntoutujalle

 • Tarjoaa motivoivia ja aktivoivia harjoituksia sekä tilaisuuden vaikuttaa omaan kuntoutumiseen.
 • Mahdollistaa harjoittelun silloin, kun kuntoutujalle parhaiten sopii ja sen myötä lisää harjoittelun määrää.
 • Harjoittelun ja oman suoriutumisen seuraaminen nostavat motivaatiota entisestään.

Terapeutille

 • Lyhentää terapiajonoja
 • Mahdollistaa yksilöityä kuntoutusta yhä useammalle sitä tarvitsevalle
 • Helpottaa resurssipulasta kärsivää sosiaali-ja terveysalaa

Miten harjoittelu käytännössä toimii?

Kuntoutuja ja läheinen

 • Läheinen ohjaa ja auttaa harjoittelussa, harjoitussuunnitelma päivittyy etänä.
 • Kuntoutuja harjoittelee VR-lasit avulla.
 • Harjoituksia tehdään useita kertoja päivässä kuntoutujan jaksamisen mukaan.

Terapeutti

 • Terapeutti seuraa harjoittelua ja muokkaa jatkuvasti harjoitusohjelmaa sopivaksi kuntoutujan tarpeiden mukaan.
 • Yksilöllisesti suunnitellut harjoitteet.
 • Mahdollinen etäterapia tarvittaessa.

Pilvipalvelu

 • Harjoittelu ja data tallennetaan tietoturvalliseen pilvipalveluun.

Harjoituspakettien sisältö

Tällä hetkellä harjoituspaketeista löytyy harjoituksia eri puheterapiaharjoittelun osa-alueisiin, toiminnanohjauksen tukemisen harjoittelun osa-alueisiin sekä havainnointi- ja neglect-harjoittelun osa-alueisiin.

Harjoituspakettien sisältämiä yksittäisiä harjoituksia ovat mm. etsi esine -harjoitus, jossa kuntoutuja etsii audiovihjeen perusteella haluttuja esineitä, sekä muistipeli, jossa kuntoutujan pitää tekstin tai audiovihjeen perusteella muistaa joukko esineitä, asioita tai käsitteitä. Lisäksi käytettävissä on muita kuntoutujan havainnointiin ja koordinaatioon liittyviä harjoituksia. Harjoitusten edistyksellisyys piilee niiden aktivoivassa ja lisäharjoitteluun kannustavassa vaikutuksessa.

Puheterapiaharjoittelun osa-alueita:

 • ohjeiden ja kysymysten ymmärtäminen
 • kielellinen päättely
 • käsitteet
 • sanavarasto
 • kielioppi
 • kuulonvarainen tarkkaavuus ja erotteleminen
 • äänne-erottelu
 • kielellinen tietoisuus (pl.kirjain-äännevastaavuus
 • kielellinen työmuisti
 • numerot ja lukumäärät
 • lukeminen

Toiminnanohjauksen tueksi harjoiteltavia osa-alueita:

 • muistitoiminnot
 • järjestyksen harjoittelu
 • strategiaharjoittelu 
 • keskittyminen 
 • tarkkaavuus 
 • tavoitteenhallinnan harjoittelu

Havainnointi- ja neglect-harjoittelun osa-alueita:

 • havaintokenttä
 • tarkkaavuus 
 • vireystila
 • reaktioharjoittelu
 • muistitoiminnot
 • toiminnanohjaus

”Kaiken kaikkiaan VR:n etu on, että potilaat unohtavat tekevänsä kuntoutusharjoituksia ja heillä on hauskaa ollessaan virtuaalitodellisuudessa.
Lisäksi se antaa mahdollisuuden harjoitteluun ilman vaaraa loukkaantua. Esimerkiksi liikenneturvallisuutta harjoitellessa ei haittaa, vaikka potilas tekisikin virheitä.

Peleissä on monia erilaisia asetusvalintoja, jotka mahdollistavat harjoituksen vaikeustason säätelemisen ja siten potilaalle oikean määrän haastetta.”

Louise Hoberg
toimintaterapeutti
Tagdækkervej Rehabiliteringstilbud, Hammel DK

Case-esimerkki: Afasian kotikuntoutus

Peili Vision suoritti keväällä 2019 pilottitutkimuksen VR-kuntoutuksen käytöstä kotona.

Videolla voit tutustua aivoverenkiertohäiriöstä kuntoutuvan Anna-Liisan ja hänen läheisensä rohkaiseviin kokemuksiin kolmen kuukauden intensiivisestä hoitojaksosta Peili Visionin afasiaharjoituksilla.