Case-esimerkki: Afasian VR-kuntoutus

Tutustu Peili Visionin tarjoamiin VR-ratkaisuihin ja tuloksiin afasian intensiivisestä kuntoutuksesta kotona.

VR-kuntoutus apuna afasian kuntoutuksessa

Peili Vision suoritti keväällä 2019 pilottitutkimuksen VR-kuntoutuksen käytöstä afasian kuntoutuksesta kotona.
Videolla voit tutustua aivoverenkiertohäiriöstä kuntoutuvan Anna-Liisan ja hänen läheisensä rohkaiseviin kokemuksiin kolmen kuukauden hoitojaksosta Peili Visionin afasiaharjoituksilla.

Kuntoutujan tausta

Pilottitutkimuksen kuntoutuja on 55-vuotias Kiuruvedellä asuva Anna-Liisa, jolla on vuonna 2011 sairastetun aivoverenkiertohäiriön seurauksena kroonistunut brocan afasia. Erityisesti puheen tuottaminen ja nimeäminen ovat Anna-Liisalle ongelmallisia.

Kuntoutujalla on aviomies, kaksi lasta ja kaksi koiraa. Aviomies on lähes aina kuntoutujan tukena tämän arkipäivän kommunikaatiossa. Kuntoutuja on sosiaalinen ja motivoitunut oppimaan.

Kuntoutuja on saanut puheterapiaa kolme jaksoa vuosina 2011–2013, mutta tämän jälkeen kuntoutuksen järjestämiseen ei ole ollut resursseja. Kuntoutujan kielellis-kognitiivinen lähtötasoarvio tehtiin BNT- ja WAB-testeillä ennen kuntoutusjaksoa tammikuussa 2019.

Tutkimus

Harjoittelu aloitettiin 3.2.2019, ja kotikuntoutusjakso päättyi 3.5.2019. Yksilölliset harjoitukset olivat ainoa puheterapian muoto, jota kuntoutuja tutkimusjakson aikana sai.

Kolme kuukautta kestäneessä pilottitutkimuksessa tehtiin VR-kuntoutusta etänä, ja harjoittelu tapahtui läheisen kanssa VR-laseja ja tablettia käyttäen. Kuntoutujan puheterapeutti muokkasi harjoitteita edistymisen mukaan etänä.

Emeritusprofessori Matti Lehtihalmes Oulun yliopistosta ohjasi tutkimusta nimeämisestä, jonka pilottina kotikuntoutus järjestettiin. Harjoitukset suunniteltiin uudella tavalla SFA-menetelmän (Semantic Feature Analysis) mukaisesti rajatulle sanastolle, joita harjoiteltiin oikeissa konteksteissa.

Kuntoutujan neuroverkkoa aktivoitiin laajasti eri tavoilla, ja muutokset vaikeusasteisiin tehtiin etänä. Harjoitusten sanastoa rajattiin tai laajennettiin kuntoutujan edistymisen mukaan.

Kuntoutusmäärä

Hyödyllistä dataa kertyi kuntoutusjakson ajalta valtavasti, ja kuntoutujan toistojen määrä oli suuri. Kolmen kuukauden kuntoutusjakson aikana kuntoutuja suoritti yhteensä 561 harjoitusta. Harjoitteluaikaa kertyi yhteensä lähes 39 tuntia kuntoutusjakson aikana eli kolme tuntia viikossa.

Puheterapeutti käytti kuntoutujan kehityksen seuraamiseen ja harjoitusten tarkistamiseen työaikaa noin 30 minuuttia viikossa. Peili Visionin valmiilla harjoituspaketeilla terapeutin käyttämä työaika on mahdollista puolittaa jopa 15 minuuttiin, mikä säästää entisestään resursseja.

Kuntoutuja 3 kuukauden jälkeen

Terapeutti


Tulokset

Kuntoutujan kielellis-kognitiivinen lähtötasoarvio tehtiin BNT- ja WAB-testeillä tammikuussa 2019, ja testit toistettiin kolmen kuukauden kuntoutusjakson jälkeen toukokuussa 2019. Kuntoutustulokset olivat testien mukaan erinomaiset, ja kuntoutujan edistyminen nopeaa koko kuntoutusjakson ajan.

Kuntoutustulokset BNT- ja WAB-testien perusteella

Kuntoutujalla todettiin huomattavaa paranemista nimeämisessä, mikä jatkui lauseen muodostamiseen asti. Testien tuloksista huomattiin, että päivän aikana ensimmäisenä tehdyt harjoitukset menivät heikommin kuin sitä seuraavat.

Mitä opimme tutkimuksesta?

Pilottitutkimuksen tärkein oppi oli, että VR-teknologia on valmis kotona tapahtuvaan kuntoutukseen. Sen mahdollistamat motivoivat harjoitusmäärät voivat olla yksilötasolla valtavia, ja harjoittelun määrää voidaan nostaa entisestään. Näin ollen VR-teknologia tarjoaa toimivia ratkaisuja sosiaali- ja terveysjärjestelmän resurssihaasteisiin.

Terapeutin on helppo käyttää ja muokata harjoituspaketteja ja kommunikoida kuntoutujan ja läheisen kanssa. Myös kuntoutuja ja läheinen suoriutuivat VR-teknologian kanssa erinomaisesti, vaikka heillä ei ollut siitä aiempaa kokemusta.

Yksi merkittävimmistä positiivisista vaikutuksista sekä kuntoutujalle että läheiselle oli tunne avusta ja siitä, että harjoittelu on parantanut heidän elämänlaatuaan. Harjoittelun ja oman suoriutumisen seuraaminen nostivat kuntoutujan ja läheisen motivaatiota entisestään.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Voit varata meiltä henkilökohtaisen esittelyn juuri teille parhaiten soveltuvista ratkaisuista.

Harjoituspakettien lisäksi kehitämme uutta työkalua tukemaan neurologisten oireiden arviointia ja hoitosuunnitelman laatimista. Kerromme asiasta mielellämme lisää henkilökohtaisen esittelyn yhteydessä kasvotusten tai etänä.