NÄKY

Toiminnanohjaustaitojen objektiivinen kartoitus

NÄKY

Yhdessä yliopistotutkijoiden kanssa kehittämämme ratkaisu tukee kouluja antamalla kattavan yleiskuvan koko ikäryhmän toiminnanohjaustaitojen tilanteesta. NÄKY-palvelun avulla voidaan helpottaa koulujen tukitoimien ja resursoinnin kohdentamista. 

Ongelma

  • Koulujen rajalliset resurssit.
  • Etenkään huomaamattomat toiminnanohjauksen haasteet eivät näy ulospäin niin helposti.

Ratkaisu

  • Objektiivinen toiminnanohjauksen taitojen kartoittaminen.
  • Yliopistotutkimukseen perustuva mittaristo.

Hyödyt

  • Tietoa siitä, mihin osa-alueeseen mahdolliset toiminnanohjaustaitoihin liittyvät haasteet painottuvat.
  • Tukitoimien ja resurssien kohdentaminen helpottuu.
  • Tukea oppilasryhmien kokoonpanojen ja opetuksen monipuoliseen suunnitteluun sekä varhaiseen toiminnanohjauksen haasteisiin puuttumiseen.

Menetelmä – miten ratkaisu käytännössä toimii?

Koulut

Projekti organisoidaan yhdessä koulun kanssa.

Oppilas pelaa 20 minuutin mittaisen pelin, jossa hän suorittaa arkiaskareita kodinomaisessa ympäristössä virtuaalitodellisuudessa. Oppilaan suoriutumista valvotaan ja pelissä etenemistä voidaan seurata tabletilta.

Pelistä saatu data analysoidaan Peili Visionin toimesta ja käydään läpi projektiin osallistuneiden luokkien opettajien kanssa.

Pelistä saatujen tulosten avulla helpotetaan koulun tukitoimien ja resurssien kohdentamista sekä tuetaan opetuksen suunnittelua ja varhaista puuttumista toiminnanohjauksen haasteisiin.