NÄKY

Toiminnanohjaustaitojen objektiivinen kartoitus

NÄKY

Yhdessä yliopistotutkijoiden kanssa kehittämämme ratkaisu tukee koulujen oppilashuoltoa antamalla kattavan yleiskuvan koko ikäryhmän toiminnanohjaustaitojen tilanteesta. NÄKY-palvelun avulla voidaan helpottaa koulujen tukitoimien ja resursoinnin kohdentamista. 

Ongelma

  • Koulujen rajalliset resurssit
  • Etenkään huomaamattomat toiminnanohjauksen haasteet eivät näy ulospäin niin helposti

Ratkaisu

  • Objektiivinen toiminnanohjauksen taitojen kartoittaminen
  • Yliopistotutkimukseen perustuva mittaristo

Hyödyt

  • Tietoa siitä, mihin osa-alueeseen mahdolliset toiminnanohjaustaitoihin liittyvät haasteet painottuvat
  • Tukitoimien ja resurssien kohdentaminen helpottuu
  • Tukea oppilasryhmien kokoonpanojen ja opetuksen monipuoliseen suunnitteluun sekä varhaiseen toiminnanohjauksen haasteisiin puuttumiseen

Menetelmä – miten ratkaisu käytännössä toimii?

Koulut

Kouluissa testaus organisoidaan yhteistyössä koulun kanssa.

Oppilas tekee 20 minuutin pituisen testin, jossa hän suorittaa arkiaskareita todelliselta tuntuvassa kotiympäristössä virtuaalitodellisuudessa. Oppilaan suoriutumista valvotaan ja pelissä etenemistä voidaan seurata tabletilta.

Testitulokset analysoidaan meidän toimestamme ja käydään läpi koulussa moniammatillisessa työryhmässä.

Testitulosten avulla helpotetaan esimerkiksi koulun tukitoimien ja resurssien kohdentamista niitä tarvitseville ja mahdollisestaan varhainen puuttuminen toiminnanohjauksen haasteisiin.