KOULUILLE
TERVEYDENHUOLLOLLE

ARVO-testi

ARVO-testi on 8–13-vuotiaiden lasten ADHD-piirteiden arviointiin tarkoitettu CE-merkitty lääkinnällinen laite. Ohjelmisto mittaa tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen ja prospektiivisen muistin eri puolia kodinomaisessa ympäristössä virtuaalitodellisuudessa.

ARVO-testi on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön tukemaan diagnostista työtä. Testin tulokset tulkitsee yleensä psykologi. Tulosten pohjalta tehdyn lausunnon avulla voidaan määritellä lapsen toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja prospektiivisen muistin haasteiden alustavaa vaikeusastetta ja tuen tarvetta. Mikäli ARVO-testin tulokset ovat poikkeavat, vaatii mahdollisten diagnoosien varmistaminen ja tekeminen tarkempia terveydenhuollon jatkotutkimuksia.

ARVO

Objektiivisuus

ADHD:n diagnosointi pohjautuu tavallisesti subjektiivisiin menetelmiin, kuten haastatteluihin, havainnointiin ja kyselylomakkeisiin. ARVO-testi on ainutlaatuinen arviointimenetelmä, sillä sen avulla saadaan objektiivista tietoa ADHD-piirteistä ympäristössä, jossa oireet ilmenevät. Konkreettinen data yhtenäistää kommunikaatiota eri tahojen välillä sekä tukee mahdollisen diagnoosin tekemisessä ja hoidon suunnittelussa.

Luotettavuus

ARVO-testi on CE-merkitty lääkinnällinen laite, joka on kehitetty yhteistyössä alan huippututkijoiden kanssa. Ohjelmiston taustalla olevien tutkimusten takana on muun muassa psykologian ja lastenpsykiatrian asiantuntijoita Helsingin yliopistosta, Aalto-yliopistosta ja Åbo Akademista. Siinä missä perinteiset toiminnanohjauksen taitoja mittaavat testit korreloivat arjessa esiintyvien ongelmien kanssa heikosti, on ARVO-testin ekologinen validiteetti korkea. ARVO-testi simuloi arkisia tilanteita kodinomaisessa ympäristössä, missä oireet normaalistikin ilmenevät.

Nopeus

Terveydenhuollon ollessa kuormittunut ovat jonot ADHD-tutkimuksiin tavallisesti pitkiä. ADHD:n diagnosointi on monivaiheinen prosessi, ja hoitoonpääsy voi olla hidasta. Koska ADHD vaikuttaa merkittävästi ihmisen elämänlaatuun ja toimintakykyyn, on sen varhainen tunnistaminen ja hoitaminen tärkeää. ARVO-testi tukee terveydenhuollon ammattilaisten diagnostista työtä antaen nopeasti ja tehokkaasti tietoa mahdollisista ADHD-oireista. ARVO-testistä saatava data tukee piilevienkin ADHD-piirteiden varhaista tunnistamista, edesauttaa hoitojonojen priorisointia sekä nopeuttaa avun piiriin pääsemistä.

TUTKIMUKSIA

PsyArXiv Preprints (2023) (ENG)
Salmi, J., Merzon, L., Eräste, T., Seesjärvi, E., Huhdanpää, H., Aronen, ET., Mannerkoski, M., MacInnes, WJ., Laine, M.
Fluctuations of attention during self-paced naturalistic goal-directed behavior in ADHD.

Temporal fluctuations of attention detected in externally paced neuropsychological tests is a potential behavioral marker for attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Here we examined whether intra-individual variability (IIV) in response latencies (RLs) can be detected also in open-ended virtual real-world situations where the participants perform goal-directed behaviors at their own pace.

Frontiers (2023) (ENG)
Seesjärvi, E., Laine, M., Kasteenpohja, K., Salmi, J.
Assessing goal-directed behavior in virtual reality with the neuropsychological task EPELI: children prefer head-mounted display but flat screen provides a viable performance measure for remote testing

EPELI (Executive Performance of Everyday LIving) is a Virtual Reality (VR) task that was developed to study goal-directed behavior in everyday life contexts in children. In this study, we had 72 typically developing 9- to 13-year-old children to play EPELI with an immersive version implemented with a head-mounted display (HMD) and a non-immersive version employing a flat screen display (FSD) in a counterbalanced order to see if the two versions yield similar results.

PLOS ONE (2023) (ENG)
Jylkkä, J., Ritakallio, L., Merzon, L., Kangas, S., Kliegel, M., Zuber, S., Hering, A., Salmi, J., Laine, M.
Assessment of goal-directed behavior with the 3D videogame EPELI: Psychometric features in a web-based adult sample

EPELI (Executive Performance in Everyday LIving) is a recently developed gaming tool for objective assessment of goal-directed behavior and prospective memory (PM) in everyday contexts. This pre-registered study examined psychometric features of a new EPELI adult online version, modified from the original child version and further developed for self-administered web-based testing at home.

PsyArXiv Preprints (2023) (ENG)
Jylkkä, J.
Assessment of goal-directed behavior and prospective memory in adult ADHD with an online 3D videogame simulating everyday tasks

The diagnosis of ADHD is based on real-life attentional-executive deficits, but they are harder to detect in adults than in children and objective quantitative measures reflecting these everyday problems are lacking.

Lue lisää