fbpx
KOULUILLE
TERVEYDENHUOLLOLLE

ARVO-testi

ARVO-testi on 8–13-vuotiaiden lasten ADHD-piirteiden arviointiin tarkoitettu CE-merkitty lääkinnällinen laite. Ohjelmisto mittaa tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen ja prospektiivisen muistin eri puolia kodinomaisessa ympäristössä virtuaalitodellisuudessa.

ARVO-testi on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön tukemaan diagnostista työtä. Testin tulokset tulkitsee yleensä psykologi. Tulosten pohjalta tehdyn lausunnon avulla voidaan määritellä lapsen toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja prospektiivisen muistin haasteiden alustavaa vaikeusastetta ja tuen tarvetta. Mikäli ARVO-testin tulokset ovat poikkeavat, vaatii mahdollisten diagnoosien varmistaminen ja tekeminen tarkempia terveydenhuollon jatkotutkimuksia.

ARVO

Objektiivisuus

ADHD:n diagnosointi pohjautuu tavallisesti subjektiivisiin menetelmiin, kuten haastatteluihin, havainnointiin ja kyselylomakkeisiin. ARVO-testi on ainutlaatuinen arviointimenetelmä, sillä sen avulla saadaan objektiivista tietoa ADHD-piirteistä ympäristössä, jossa oireet ilmenevät. Konkreettinen data yhtenäistää kommunikaatiota eri tahojen välillä sekä tukee mahdollisen diagnoosin tekemisessä ja hoidon suunnittelussa.

Luotettavuus

ARVO-testi on CE-merkitty lääkinnällinen laite, joka on kehitetty yhteistyössä alan huippututkijoiden kanssa. Ohjelmiston taustalla olevien tutkimusten takana on muun muassa psykologian ja lastenpsykiatrian asiantuntijoita Helsingin yliopistosta, Aalto-yliopistosta ja Åbo Akademista. Siinä missä perinteiset toiminnanohjauksen taitoja mittaavat testit korreloivat arjessa esiintyvien ongelmien kanssa heikosti, on ARVO-testin ekologinen validiteetti korkea. ARVO-testi simuloi arkisia tilanteita kodinomaisessa ympäristössä, missä oireet normaalistikin ilmenevät.

Nopeus

Terveydenhuollon ollessa kuormittunut ovat jonot ADHD-tutkimuksiin tavallisesti pitkiä. ADHD:n diagnosointi on monivaiheinen prosessi, ja hoitoonpääsy voi olla hidasta. Koska ADHD vaikuttaa merkittävästi ihmisen elämänlaatuun ja toimintakykyyn, on sen varhainen tunnistaminen ja hoitaminen tärkeää. ARVO-testi tukee terveydenhuollon ammattilaisten diagnostista työtä antaen nopeasti ja tehokkaasti tietoa mahdollisista ADHD-oireista. ARVO-testistä saatava data tukee piilevienkin ADHD-piirteiden varhaista tunnistamista, edesauttaa hoitojonojen priorisointia sekä nopeuttaa avun piiriin pääsemistä.

TUTKIMUKSIA

Function-led assessment of children’s goal-directed behavior and ADHD symptoms in virtual reality Seesjärvi, E. Helda (2024) (ENG)

Objective, reliable, and ecologically valid measurement of goal-directed behavior and related cognitive processes, such as executive functions and prospective memory, has proven to be challenging. Difficulties in these cognitive domains can have severe consequences for everyday life, but current neuropsychological tests may not be optimal tools for the comprehensive assessment of such problems. It has been suggested that naturalistic tasks that simulate everyday life activities could provide the researcher and clinician with complementary means to better evaluate these important domains while allowing the assessment of other aspects of behavior, such as the symptoms of various clinical disorders like attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD).

Virtual reality tasks with eye tracking for mild spatial neglect assessment: a pilot study with acute stroke patients Uimonen, J., Villarreal, S., Laari, S., Arola, A., Ijäs, P., Salmi, J., Hietanen, M. Virtual reality tasks with eye tracking for mild spatial neglect assessment: a pilot study with acute stroke patients

Increasing evidence shows that traditional neuropsychological tests are insensitive for detecting mild unilateral spatial neglect (USN), lack ecological validity, and are unable to clarify USN in all different spatial domains. Here we present a new, fully immersive virtual reality (VR) task battery with integrated eye tracking for mild visual USN and extinction assessment in the acute state of stroke to overthrow these limitations.

Real-world goal-directed behavior reveals aberrant functional connectivity in children with ADHD Merzon, L. PsyArXiv Preprints (2023) (ENG)

Functional connectomics is a popular approach to investigate the neural underpinnings of developmental disorders of which attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most prevalent. Nonetheless, neuronal mechanisms driving the aberrant functional connectivity resulting to ADHD symptoms remain largely unclear. Whereas resting state activity reflecting inherent ’tonic background activity’ is only vaguely connected to behavioral effects, naturalistic neuroscience has provided means to measure ’phasic brain dynamics’ associated with overt manifestation of the symptoms. Here we collected functional magnetic resonance imaging (fMRI) data in three experimental conditions, an active virtual reality (VR) task where the participants freely execute goal-directed actions, a passive naturalistic Video Viewing task, and a standard Resting State condition.

Spontaneous memory strategies in a videogame simulating everyday memory tasks Matti Laine, Jussi Jylkkä, Liisa Ritakallio, Tilda Eräste, Suvi Kangas, Alexandra Hering, Sascha Zuber, Matthias Kliegel, Daniel Fellman, and Juha Salmi Sage Journals

People can use different internal strategies to manage their daily tasks, but systematic research on these strategies and their significance for actual performance is still quite sparse. Here we examined self-reported internal strategy use with a 10-block version of the videogame EPELI (Executive Performance in Everyday LIving) in a group of 202 neurotypical adults of 18–50 years of age.

Lue lisää