fbpx
KOULUILLE
TERVEYDENHUOLLOLLE

A-EDU-peli

A-EDU on tietokonepeli, joka kartoittaa objektiivisesti 8–13-vuotiaiden oppilaiden toiminnanohjaustaitoja. Yliopistotutkimukseen pohjautuva peli simuloi erilaisia arkipäivän tilanteita. Oppilas toimii pelissä kodinomaisessa ympäristössä, jossa Laura Lohikäärme antaa hänelle suullisesti erilaisia tehtäviä. Oppilaan tulee painaa tehtävät mieleensä ja toteuttaa ne parhaansa mukaan. Tehtävien suorittaminen edellyttää oppilaalta tarkkaavaisuutta ja suunnitelmallisuutta.

NÄKY-KOULUPROJEKTI

1
ORGANISOINTI

Oppilaiden toiminnanohjaustaitoja kartoittava NÄKY-kouluprojekti organisoidaan yhdessä koulun kanssa. Peili Visionin ammattilaisen tuki tekee projektin toteuttamisesta koulun henkilökunnalle vaivatonta.

2
TOTEUTUS

Projektiin osallistuvan ikäryhmän oppilaat pelaavat A-EDU-pelin koulupäivän aikana. Pienryhmässä toteutettava itsenäinen suoritus kestää noin 25 minuuttia.

3
TULOKSET

Pelistä saadut koulu-, luokka- ja oppilaskohtaiset tulokset käydään läpi tulospalaverissa. Tulosten tulkinnassa koulun henkilökuntaa auttaa Peili Visionin ammattilainen.

4
PALAUTE

Projektin päätyttyä järjestettävässä palautepalaverissa kuullaan koulun henkilökunnan kokemuksia tulosten hyödyntämisestä, keskustellaan seuraavan lukuvuoden tarpeista ja sovitaan jatkoseurannasta kullekin luokalle.

TAUSTAA

Toiminnanohjaustaidoilla on merkittävä rooli oppimisessa ja koulunkäynnissä. Ne auttavat oppilasta keskittymisen ylläpitämisessä, impulssien säätelyssä sekä oman toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä.

Mikäli oppilaalla on toiminnanohjauksen haasteita, voi hänen olla vaikeaa aloittaa ja saattaa loppuun koulutehtäviä, odottaa omaa vuoroaan ja suunnata huomiotaan opetukseen. Omista tavaroista huolehtiminen sekä sovituista aikatauluista ja määräajoista kiinni pitäminen voi olla vaikeaa: läksykirjat unohtuvat herkästi kotiin, koulusta myöhästyminen on tavallista ja oppitunneilla annettavat ohjeet eivät tahdo pysyä mielessä. Toisilla haasteet näyttäytyvät myös motorisena levottomuutena, kun taas toisille tyypillistä saattaa olla haaveilu ja omiin ajatuksiin vaipuminen.

Toiminnanohjaustaidot ovat harjoiteltavissa ja vahvistettavissa, ja niitä voidaan tukea muun muassa ympäristön ja ajan strukturoinnilla. Keskeisessä roolissa ovat muun muassa visuaalinen kuvatuki, ajastimet, muistilistat ja keskittymistä auttavat välineet. Lisäksi toiminnanohjaustaitoja tukevat toistuvat rutiinit, siirtymätilanteiden ennakointi sekä suurten tehtävien ja pitkien ohjeiden pilkkominen pienempiin osiin.