Tuotteet

Peili Visionin valmiit ja helppokäyttöiset harjoituspaketit auttavat kuntoutusalan ammattilaisia ja kuntoutujia.

Harjoituspaketit

Innovatiivinen palvelu sisältää valmiita ja käyttäjäystävällisiä harjoituspaketteja, jotka auttavat kuntoutusalan ammattilaisia ja kuntoutujia sekä etänä että vastaanottokäynneillä.

Tällä hetkellä harjoituspaketeista löytyy harjoituksia seuraaviin neurologisiin diagnooseihin: afasia, viivästynyt puheen kehitys, DLD eli kehityksellinen kielihäiriö, monimuotoinen kehityshäiriö, epäselvä puhe, kielellinen tietoisuus ja neglect.

Kiinnostuitko? Tutustu tarkemmin harjoituspakettien sisältöihin ja sovellusaloihin alempana tällä sivulla ja varaa meiltä henkilökohtainen esittely juuri teille parhaiten soveltuvista ratkaisuista.

Harjoituspakettien lisäksi kehitämme uutta työkalua tukemaan neurologisten oireiden arviointia ja hoitosuunnitelman laatimista. Kerromme asiasta mielellämme lisää henkilökohtaisen esittelyn yhteydessä kasvotusten tai etänä.

Harjoituspakettien sisältö

Jokaisessa harjoituspaketissa on määritelty tavoite, vaikeustaso, kuntoutujan ikä, pelialue (näkökentän laajuus) ja harjoittelun määrä.

Samalle diagnoosille on saatavilla useita harjoituspaketteja erilaisilla tavoitteilla. Harjoituspaketit koostuvat yksittäisistä harjoituksista, jotka on valittu kunkin diagnoosin kuntoutustarpeesta riippuen.

Harjoituspakettien sisältämiä yksittäisiä harjoituksia ovat mm. etsi esine -harjoitus, jossa kuntoutuja etsii audiovihjeen perusteella haluttuja esineitä, sekä muistipeli, jossa kuntoutujan pitää tekstin tai audiovihjeen perusteella muistaa joukko esineitä, asioita tai käsitteitä. Lisäksi käytettävissä on muita kuntoutujan havainnointiin ja koordinaatioon liittyviä harjoituksia. Harjoitusten edistyksellisyys piilee niiden aktivoivassa ja lisäharjoitteluun kannustavassa vaikutuksessa.

Esimerkkejä kuntoutuksessa käytettävistä harjoituspaketeista

Afasia ja kehityksellinen kielihäiriö

Nimeäminen
• nopea sarjallinen nimeäminen
• tarkkuus
• lukuharjoittelu

Sanan etsiminen
• oikea konteksti -harjoitteet
• kategoriat
• lauserakenteet
• lorut
• tavut
Lisäksi useat erilaiset semanttiset
ja fonologiset harjoitukset

Havainnointi ja neglect

Etsintäharjoittelu
• havaintokenttä
• tarkkaavuus
• vireystila
• reaktioharjoittelu
• muistitoiminnot
• toiminnanohjaus

Toiminnanohjauksen häiriöt

Ohjeiden noudattaminen ja arkiset toiminnot
• muistitoiminnot
• suunnittelu ja organisointi
• kompensaatiostrategioiden harjoittelu
• keskittyminen
• tarkkaavuus
• tavoitteenhallinnan harjoittelu

Epäselvä puhe

Äänteet ja sanasto
• äännevirheet
• alkuäänteet
• äänteiden kuuntelu
• sanavaraston rikastuttaminen
• nopeat toistot
• toistojen motivointi
• rentoutusharjoitteet
• mielikuvaharjoitukset

Case-esimerkki: Kainuun keskussairaala

Kainuun keskussairaala aloitti vuonna 2020 Peili Visionin palvelunkäytön osana puheterapiaa afasiaa sairastavien ja neglect-oireyhtymästä kärsivien kanssa. Kuntoutus toteutettiin intensiivisenä harjoitusjaksona kotona.

Palaute ja käyttökokemukset harjoittelusta ovat olleet erinomaisia. Peili Visionin palvelu säästää jopa 49 % kuntoutukseen liittyvistä kustannuksista tarjoten samalla kuntoutujalle kolminkertaisen määrän harjoittelua.

Mietitkö, miten voisitte parhaiten hyötyä Peili Visionin tuotteiden käytöstä? Varaa meiltä henkilökohtainen esittely.

”Käytämme Peili Visionin kuntoutusohjelmia osana neuropsykologista kuntoutusta neurologisilla potilailla, joilla on näkötarkkaavaisuuden tai muita näköjärjestelmän toimintaan vaikuttavia oireita. Käytämme ohjelmia useimmiten neglectistä ja vasemman puolen huomioinnin vaikeudesta kärsivillä potilailla.

Eniten ohjelmista ovat käytössä timanttien ampumispeli ja liikennekaupunki. Lisäksi joillakin potilailla käytämme muisti-ja nimeämispelejä ympäristön havainnointiharjoituksena. Näillä näönvaraista etsintää edellyttävillä ohjelmilla voi sekä demonstroida potilaille oireen vaikutuksia että harjoitella tarkkaavuuden siirtämistä.

VR-tehtävien tavallista tietokoneen näyttöä laajempi ja syvyysvaikutelmaltaan realistisempi näkymä vaikuttaa erityisen hyödylliseltä näkötarkkaavuuden harjoittelussa”

Siiri Laari
neuropsykologi
Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala