VR-kuntoutus

Peili Vision hyödyntää virtuaalitodellisuutta ja pelillisyyttä osana kokonaisvaltaista kuntoutusprosessia.

Teknologiasta apua neurologisen kuntoutuksen resurssipulaan

Akuuttihoidon jälkeisessä monialaisessa kuntoutuksessa on ongelmia, sillä Suomessa elää useita diagnoosin saaneita kuntoutujia kuntoutuksen ulkopuolella.
Me haluamme auttaa kuntoutuksen ammattilaisia hyödyntämään uusinta VR-teknologiaa ja pelillisyyttä kuntoutujan tukemisessa, mikä osaltaan tehostaa terapiaresurssien käyttöä ja mahdollistaa kuntoutuksen tasa-arvoisen toteutumisen.

Olemme rakentaneet yhteistyössä alan huippututkijoiden kanssa innovatiivisen teknologisen ratkaisun. Kun kuntoutuja kokee kuntoutumisprosessin mielenkiintoiseksi ja motivoivaksi, helpottuu myös kuntoutuksen alan ammattilaisen työ.

VR-teknologia

Virtuaalitodellisuuden eli VR-teknologian (eng. virtual reality) hyödyntäminen kuntoutuksessa tarjoaa todistetusti toimivia ratkaisuja moniin sosiaali-ja terveysjärjestelmän haasteisiin, kuten henkilöstön resurssipulaan.

VR-teknologian avulla on mahdollista kehittää kuntoutuksen tasa-arvoista toteutumista maantieteellisestä sijainnista riippumatta ja osallistaa samalla kuntoutuja ja tämän läheiset kuntoutuksen toteutukseen.

Pelillisyys

Pelillisyystarkoittaa pelien tavoitteellista käyttämistä tilanteissa, joissa asioita halutaan käsitellä mielekkäällä ja konkreettisella tavalla. Pelillisyydellä on kuntoutusmuotona monia vahvuuksia, ja pelit ovatkin tulleet viime vuosina tärkeäksi osaksi terveydenhuollon ja kuntoutuksen keinovalikoimaa.

Peili Visionin VR-kuntoutus on yksinkertainen mutta toimiva. Kuntouttavien pelien edistyksellisyys piilee niiden aktivoivassa ja lisäharjoitteluun kannustavassa vaikutuksessa. Digitaalisilla menetelmillä on helppo tallentaa tietoa kuntoutujan edistymisestä, antaa palautetta ja asettaa uusia haasteita.

VR-kuntoutus

Tilaus

Terapeutti tunnistaa kuntoutujan tarpeen intensiivijaksolle ja tilaa harjoituspaketin.

Harjoittelu ja seuranta

Kuntoutuja tekee harjoituksia itsenäisesti läheisen tai terapeutin tukemana. Harjoitussuunnitelmaa muokataan kuntoutujan edistymisen mukaan, ja harjoitustulokset ovat sekä terapeutin että kuntoutujan tarkasteltavissa.

Jatko

Terapeutti arvioi jatkokuntoutuksen tarpeen intensiivijakson tulosten pohjalta.

Miten harjoittelu käytännössä toimii?

Kuntoutuja ja läheinen

 • Läheinen ohjaa ja auttaa harjoittelussa tabletin tai selainversion avulla.
 • Kuntoutuja harjoittelee VR-lasit silmillään.
 • Harjoituksia tehdään useita kertoja päivässä kuntoutujan jaksamisen mukaan.

Terapeutti

 • Terapeutti seuraa harjoittelua ja muokkaa jatkuvasti harjoitusohjelmaa sopivaksi tarpeen mukaan.
 • Yksilöllisesti suunnitellut harjoitteet.
 • Mahdollinen etäterapia tarvittaessa.

VR-lasit ja tabletti/selainversio

 • Läheinen saa tabletista tai selainversiosta ohjeet harjoitteluun.
 • Harjoitukset ja harjoitusmäärä päivittyvät etänä.

Tabletti

 • Terapeutti kirjautuu Peili Visionin portaaliin omalla profiililla ja hallinnoi kuntoutujan VR-laseja ja tablettia tai selainversiota.
 • Terapeutti seuraa kuntoutujan tekemiä harjoituksia ja harjoitteluhistoriaa.

Pilvipalvelu

 • Harjoittelu ja data tallennetaan pilvipalveluun.

VR-kuntoutuksen hyödyt

Helppokäyttöiset harjoitukset palvelevat puheterapian, neuropsykologian, toimintaterapian ja fysioterapian alojen terapeutteja ja kuntoutujia ja tarjoavat ratkaisuja sosiaali- ja terveysjärjestelmän haasteisiin.

Harjoitusjärjestelmä muuntautuu kuntoutujan kykyjen, tarpeiden ja suoriutumisen mukaan luoden uusia tehtäviä harjoittelun edetessä. Samalla terapeutti pystyy seuraamaan harjoittelua ja kuntoutuksen edetessä kuntoutujan toimintakyvyn kohentumista.

Hyödyt kuntoutujalle:

 • Tarjoaa motivoivia ja aktivoivia harjoituksia
 • Antaa tilaisuuden vaikuttaa omaan kuntoutumiseen ja elämänlaatuun
 • Mahdollistaa harjoittelun silloin, kun kuntoutujalle parhaiten sopii ja sen myötä lisää harjoittelun määrää
 • Antaa vapauden suorittaa harjoituksia tutussa ja turvallisessa ympäristössä
 • Harjoittelun ja oman suoriutumisen seuraaminen nostavat motivaatiota entisestään

Hyödyt terapeutille ja terveydenhuoltoalalle:

 • Lyhentää terapiajonoja
 • Mahdollistaa yksilöityä kuntoutusta yhä useammalle sitä tarvitsevalle
 • Vapauttaa terapeutin ajankäyttöä
 • Helpottaa resurssipulasta kärsivää sosiaali-ja terveysalaa
 • Tarjoaa harjoittelua ja edistymistä mittaavan työkalun

”Kaiken kaikkiaan VR:n etu on, että potilaat unohtavat tekevänsä kuntoutusharjoituksia ja heillä on hauskaa ollessaan virtuaalitodellisuudessa.
Lisäksi se antaa mahdollisuuden harjoitteluun ilman vaaraa loukkaantua. Esimerkiksi liikenneturvallisuutta harjoitellessa ei haittaa, vaikka potilas tekisikin virheitä.

Peleissä on monia erilaisia asetusvalintoja, jotka mahdollistavat harjoituksen vaikeustason säätelemisen ja siten potilaalle oikean määrän haastetta.”

Louise Hoberg
toimintaterapeutti
Tagdækkervej Rehabiliteringstilbud, Hammel DK

Case-esimerkki: Afasian kotikuntoutus

Peili Vision suoritti keväällä 2019 pilottitutkimuksen VR-kuntoutuksen käytöstä kotona.

Videolla voit tutustua aivoverenkiertohäiriöstä kuntoutuvan Anna-Liisan ja hänen läheisensä rohkaiseviin kokemuksiin kolmen kuukauden intensiivisestä hoitojaksosta Peili Visionin afasiaharjoituksilla.